Επικοινωνία

Διεύθυνση: Έληος Σκόπελος
Πόλη: Σκόπελος
Τηλέφωνο: +30 2310 778124, +30 6946437297  
E-mail: info@elioszenvillas.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Elioszenvillas
Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.